Aktualności / Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

26 sierpnia 2016 | Aktualności

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego


Ponownie gościem Centrum Medycznego Gamma jest Fundacja Splotu Ramiennego Otwarte Ramiona. Jej podopieczni mogą dziś skorzystać z konsultacji doktora Jorga Bahma. Doktor Jorg Bahm, na co dzień pracujący w klinice St. Franziskus – Krankenhaus w Aachen w Niemczech, to międzynarodowej sławy neurochirurg specjalizujący się w chirurgii splotu ramiennego. Współpracuje z Fundacją Splotu Ramiennego Otwarte Ramiona od 2009 roku.

Obecnie podopiecznymi fundacji są zarówno dzieci jak i dorośli, których problemy nie ograniczają się do ręki i splotu ramiennego. Spektrum problemów jest bardzo szerokie – wady wrodzone, rozległe urazy oraz choroby genetyczne. Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na finansowaniu zabiegów operacyjnych oraz późniejszej rehabilitacji. Co roku dzięki fundacji około 10 dzieci przechodzi skomplikowane operacje, których koszty wynoszą od 15 000 zł do nawet 70 000 zł za jeden zabieg. Do tego doliczyć należy niezbędną rehabilitację, której koszt wynosi średnio 2500 zł miesięcznie. Łącznie fundacja przeznacza około 2 000 000 zł rocznie na pomoc osobom potrzebującym, finansując drogie i niedostępne procedury medyczne i pomagając powrócić im do normalności.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www fundacji i w naszych wcześniejszych informacjach dotyczących programu Pomocna dłoń 3D.