Specjaliści / lek. Piotr Nurzyński

Piotr Nurzyński

lek. Piotr Nurzyński

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie przy ul. Niekłańskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. W latach 2002-2003 pracował w Zakładzie Radiologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej na stanowisku starszego asystenta. W latach 2003-2007 pełnił funkcje Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej SZPZOZ im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej. W latach 2004-2012 współpracował z Carolina Medical Center, kierując zespołem rentgenodiagnostyki. Ma specjalizację I st. z rentgenodiagnostyki oraz specjalizację II st. z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP w zakresie diagnostyki obrazowej oraz medycyny ratunkowej, a także autor prac poglądowych oraz wystąpień zjazdowych z dziedziny rentgenodiagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego.