Specjaliści / lek. Maciej Bień

Maciej Bień

lek. Maciej Bień

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Ukończył II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie (2000). Specjalizacja w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (2009) – pod kierunkiem prof. dr hab. Olgierda Rowińskiego.

Uczestnik licznych kursów i staży krajowych i międzynarodowych. Stypendysta British Society of Skeletal Radiologists w Oxfordzie. Prowadzi wykłady na kursach radiologicznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Polskiej Szkoły Radiologii. Prowadzi wykłady i uczy wykonywania badań USG na kursach CEDUS. Członek Organizacji: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej i American Roentgen Ray Society.