Specjaliści / prof. Kazimierz Szopiński

Kazimierz Szopiński

prof. Kazimierz Szopiński

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej oraz I Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację w dziedzinie neurologii, radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej.

Prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownikiem Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Jest także członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.