Specjaliści / dr n. med. Grzegorz Pracoń

Grzegorz Pracoń

dr n. med. Grzegorz Pracoń

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2013).

Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Zakładzie Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (2015-2020).

W 2018 roku obronił z wyróżnieniem dysertację nt. „Ocena przydatności ultrasonografii w diagnostyce entezopatii ścięgna Achillesa i rozcięgna podeszwowego u chorych z klinicznym podejrzeniem enthesitis” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W 2020 roku na podstawie zdanego europejskiego egzaminu radiologicznego (European Diploma in Radiology) uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego.

Lekarz prowadzi konsultacje również w języku angielskim.