Specjaliści / lek. Grzegorz Doroszewski

Grzegorz Doroszewski

lek. Grzegorz Doroszewski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Wykształcenie

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Doświadczenie

Specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu uzyskał w Oddziale Patologii i Uszkodzeń Miednicy Kliniki Ortopedii SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, gdzie opiekował się chorymi po urazach wielonarządowych. Przeprowadza operacje zespoleń złamań panewki stawu biodrowego oraz obręczy miednicy a także endoprotezoplastyki stawu biodrowego w przebiegu pierwotnej i pourazowej choroby zwyrodnieniowej.

Doświadczenie zdobywał w Carolina Medical Center w Oddziale Chirurgii Kończyny Dolnej oraz w Centrum Urazów Sportowych (2008-2013). Podopiecznymi lekarza byli m.in. sportowcy przygotowujący się do występu na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie oraz w Soczi. Ponadto opiekował się Kadrą Narodową Polskiego Związku Pływackiego oraz tancerzami Polskiego Baletu Narodowego.

Prowadzi kursy z technik operacyjnych w obrębie miednicy i panewki stawu biodrowego. Wcześniej prowadził także kursy dla innych lekarzy w zakresie artroskopii stawu kolanowego (rekonstrukcji więzadeł, szycia łąkotek) oraz artroskopii stawu skokowego.

Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych i sympozjach, w czasie których wygłasza prelekcje. Publikuje także materiały naukowe w pismach medycznych. Jest współautorem rozdziałów dotyczących leczenia złamań miednicy i panewki stawu biodrowego u dzieci. Zainteresowania naukowe dotyczą choroby zakrzepowo zatorowej u chorych po urazach. Jest członkiem towarzystw naukowych (ESSKA, European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy oraz Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

 

Kursy i certyfikaty

Uprawnienia do wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież, a także przez osoby dorosłe do 23. roku życia.

 

Przeprowadzane procedury

Specjalizuje się w chirurgii stawu biodrowego oraz miednicy. Wykonuje endoprotezoplastykę stawu biodrowego, operacje zespoleń złamań miednicy (spojenia łonowego, kości krzyżowej) oraz panewki stawu biodrowego. Ponadto artroskopie stawu biodrowego

Ponadto wykonuje zabiegi rekonstrukcyjne pierwotne oraz rewizyjne stawu kolanowego m.in.: rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL), tylnego (PCL) oraz rekonstrukcje wielowięzadłowe, szycie oraz przeszczepy łąkotki, rekonstrukcje ubytków chrząstki, operacje korekcji osi kończyny (osteotomia kości udowej oraz podkolanowa), a także w obrębie stawu skokowego m. in. rekonstrukcja ATFL, naprawa ubytków chrząstki, artroliza.