Aktualności / Praca w Centrum Medycznym Gamma

21 czerwca 2016 | Aktualności

Praca w Centrum Medycznym Gamma


Praca w Centrum Medycznym Gamma. Do naszego zespołu szukamy osób na stanowiska: Młodszy Kontroler Finansowy / Analityk finansowy oraz Technik sterylizacji medycznej / Salowa.

Młodszy Kontroler Finansowy / Analityk finansowy będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę poprawności danych finansowych i zapewnienie wysokiej jakości sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Do obowiązków tej osoby będzie należało także:

  • przygotowywanie raportów dla Zarządu oraz na potrzeby kontrolingu grupy kapitałowej właściciela,
  • przygotowywanie budżetów, projekcji i prognoz finansowych, modeli wycen oraz analiz opłacalności,
  • analiza wyników poszczególnych obszarów biznesowych: analiza odchyleń wraz z komentarzem oraz rekomendacjami działań,
  • prowadzenie projektów wewnętrznych z zakresu procesów finansowych i ich optymalizacji,
  • kontrola przepływów finansowych,
  • wsparcie w procesach zakupowych i  rozliczeń z lekarzami.

Technik sterylizacji medycznej / Salowa  odpowiada za:

  • przyjęcie, wydawanie oraz klasyfikowanie materiałów do poszczególnych rodzajów dezynfekcji i sterylizacji,
  • przeprowadzanie i kontrola procesów dezynfekcji,
  • utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach.
  • oraz wsparcie procesów opieki nad pacjentem w szpitalu.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na te stanowiska znajdują się w zakładce Kariera.