Specjaliści / dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski

dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski

Specjalista ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej


Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 1985 roku. Pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1988 roku. W 1990 uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. W 1992 roku uzyskał z wyróżnieniem IIo specjalizacji z medycyny sportowej, a IIo stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii z oceną bardzo dobrą uzyskał w 1997. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń. W 2011 roku uzyskał dyplom Europejski z zakresu chorób kręgosłupa European Spine Diploma. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie medycyna Specjalność: ortopedia i traumatologia, na podstawie rozprawy pod tytułem „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej nieinwazyjnej telemedycznej metody trójwymiarowego badania postawy ciała i deformacji klatki piersiowej”.

Jest autorem ponad 200 publikacji, wygłosił ponad 300 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych, w tym wykłady na zaproszenie The Association of Bone and Joint Surgeons® w Stanach Zjednoczonych oraz The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

Szerokie zainteresowania zawodowe a wśród nich diagnostyka i leczenie chorób, obrażeń i deformacji narządu ruchu, w tym szczególnie chorób i uszkodzeń kręgosłupa.

Wszechstronnie wyszkolony chirurg ortopeda. W ostatnim okresie wśród najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych znajdują się:

Endoskopia kręgosłupa, dyscektomia, foraminoplastyka

Minimalnie inwazyjne stabilizacje piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego

Otwarte stabilizacje kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego

Stabilizacje kręgosłupa z zastosowaniem systemów jednorazowych

Wertebroplastyki, Kyfoplastyki, Stentoplastyki (SpineJack, VBS)

Biopsje kręgów i krążków międzykręgowych

Minimalnie inwazyjne koagulacje przerzutów do kręgów

Stabilizacje stawów krzyżowo-biodrowych

Operacje deformacji narządu ruchu

Operacje z powodu złamań i uszkodzeń narządu ruchu

Cementoplastyki i augmentacje cementowe przebudowywalnym kości, wypełnianie ubytków

Operacje z powodu złamań i uszkodzeń narządu ruchu

Injekcje okołokręgosłupowe pod kontrolą RTG

Elektrochirurgia na częstotliwości fal radiowych w zakresie chorób i obrażeń narządu ruchu

Oraz inne operacje narządu ruchu