Choroby ramienia

Array

Zapisz się na wizytę

do specjalisty samodzielnie
przez naszą stronęChoroby ramienia

Złamania

Nie wszystkie wymagają leczenia operacyjnego. Jednak gdy takie jest potrzebne, dysponujemy odpowiednim doświadczeniem oraz nowoczesnymi implantami wiodących światowych producentów, co pozwala na powrót do pełnej sprawności w możliwie najkrótszym czasie.

Powikłania zrostu kostnego kości ramiennej (tzw. stawy rzekome)

Czasem z różnych powodów dochodzi do braku zrostu po złamaniu. Zazwyczaj jest to wskazanie do interwencji chirurgicznej. Najczęściej należy odświeżyć szczelinę stawu rzekomego, obłożyć przeszczepami kostnymi (pobranymi bądź od Pacjenta z innej okolicy np. talerza kości biodrowej lub są to przeszczepy kości mrożonej), restabilizować przy użyciu odpowiednich zespoleń i ostrzyknać koncentratem czynników wzrostu (płytkopochodnych lub szpikowych). Jeżeli do braku zrostu dochodzi z powodu infekcji, to poza ww. metodami wskazane jest usunięcie zmienionych tkanek oraz antybiotykoterapia (zdeponowanie w okolicy stawu rzekomego antybiotyku na nośniku miejscowym oraz antybiotykoterapia ogólnoustrojowa dożylnie, a potem doustnie zgodnie z wynikami posiewu pobranego śródoperacyjnie). Jeżeli na skutek braku zrostu doszło do skrócenia kości (tzw. atroficzny staw rzekomy) do rozważenia jest użycie przeszczepu kostnego (pobranego np. z talerza kości biodrowej), który ma się wgoić uzupełniając ten ubytek.

Uszkodzenia nerwów na poziomie ramienia

Najczęściej uszkadzanym nerwem podczas złamań kości ramiennej jest nerw promieniowy (jego dysfunkcja objawia się tzw. ręką opadającą, czyli niemożnością podniesienia dłoni). Spowodowane jest to jego przebiegiem po trzonie kości ramiennej, co naraża go na ryzyko dostania się pomiędzy odłamy kostne. Jeżeli wystąpią po złamaniu objawy jego uszkodzenia, jest to wskazanie do pilnej interwencji chirurgicznej.