Choroby przedramienia

Array

Zapisz się na wizytę

do specjalisty samodzielnie
przez naszą stronęChoroby przedramienia

Złamania

Nie wszystkie wymagają leczenia operacyjnego. Jednak, gdy jest ono konieczne dysponujemy odpowiednim doświadczeniem oraz nowoczesnymi implantami wiodących światowych producentów, co pozwala uzyskać możliwie najlepszy wynik leczenia oraz skrócić okres unieruchomienia do minimum.

Ucisk na nerw międzykostny tylny w tzw. arkadzie Frohsego

Zespół mięśnia odwracacza, czyli supinatora (często mylony z „łokciem tenisisty”) – polega na uszkadzaniu nerwu międzykostnego tylnego na poziomie, na którym przebiega on przez mięsień odwracacza przedramienia. Objawia się dokuczliwym bólem zlokalizowanym w części bliższej przedramienia, występującym podczas określonych ćwiczeń. Z czasem może dołączyć osłabienie siły wyprostu palców. Podstawą leczenia jest odpowiednia fizjoterapia, jednak gdy nie przynosi ono spodziewanego efektu to wskazane jest operacyjne uwolnienie tego nerwu.