Aktualności / Nowy specjalista na pokładzie Centrum Medycznego Gamma

14 marca 2016 | Aktualności

Nowy specjalista na pokładzie Centrum Medycznego Gamma


Pani Kasia jest doktorantką Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Psychodietetyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, praktykując w warszawskich szpitalach klinicznych i poradniach specjalistycznych, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Pracowni Żywienia Szpitalnego i Dietetyki, Pracowni Żywieniowych Czynników Ryzyka i Zagrożenia Zdrowia Instytutu Żywności i Żywienia, Pracowni Badania Żywności i Fizjologii Żywienia Człowieka w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii, a także prowadząc warsztaty żywieniowe w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie i w Szkole Rodzenia Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie. Od wielu lat pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie oraz Poradni Metabolicznej Centrum Diabetologicznego CSK MSW. Jako ekspert uczestniczy w wielu ogólnopolskich kampaniach prozdrowotnych, konferencjach prasowych, a także udziela wywiadów radiowych i telewizyjnych z zakresu profilaktyki żywieniowej oraz dietetyki klinicznej.