Aktualności / CM Gamma z certyfikatem ISO 9001:2015

22 lipca 2016 | Aktualności

CM Gamma z certyfikatem ISO 9001:2015


W czerwcu firma DAS Polska – Przedstawiciel DAS Certification Ltd. jednostki akredytowanej przez UKAS, przeprowadził w naszej placówce audyt Systemu Zarządzania. Obowiązująca dotychczas w Centrum Medycznym Gamma norma ISO 9001:2008 została zaktualizowana do normy ISO 9001:2015.

Celem audytu była ocena wdrożenia, funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania oraz potwierdzenie, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami audytowania wg normy ISO17021, jak również mającymi zastosowanie przepisami prawnymi, regulacyjnymi i umowami.

Certyfikacja ISO 9001:2015 w Centrum Medycznym Gamma objęła usługi medyczne w dziedzinie:

 • ortopedii i traumatologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii,
 • kardiologii,
 • reumatologii,
 • medycyny żywienia,
 • diagnostyki obrazowej
 • oraz rehabilitacji.

  certyfikat ISO 9001-2015

  certyfikat ISO 9001-2015