Aktualności / Nowatorska operacja łokcia w Centrum Medycznym Gamma

11 lipca 2017 | Aktualności

Nowatorska operacja łokcia w Centrum Medycznym Gamma


Pacjent Centrum Medycznego Gamma jest motocyklistą i ponad rok temu uczestniczył w wypadku komunikacyjnym. W skutek zderzenia pojazdu motocyklowego z samochodem dostawczym doznał urazu obu łokci, nadgarstków, goleni oraz głowy. Pacjent po wypadku przeżył głęboki szok pourazowy, co skutkowało powolnym powrotem do zdrowia oraz sprawności fizycznej. Ponad rok od zdarzenia komunikacyjnego motocyklista miał mocno zdeformowane kończyny górne. Prowadzono też długotrwałe leczenie złamania goleni.

Kluczem do normalnego funkcjonowania jest możliwość podparcia się przez Pacjenta na rękach czy możliwość chodzenia o kulach – mówi dr n.med. Grzegorz Adamczyk, ordynator Centrum Medycznego Gamma. – W takiej sytuacji w pierwszym rzędzie staramy się wyleczyć ręce, aby Pacjent mógł się na nich oprzeć – dodaje.

Sytuacja takiej osoby po wypadku komunikacyjnym jest bardzo trudna i złożona. Cały proces leczenia musi być starannie zaplanowany i przemyślany przez personel lekarski. – Szczegółowe zaplanowanie kolejnych kroków w leczeniu stawu łokciowego, to jedna z najważniejszych kwestii – mówi dr n.med. Grzegorz Adamczyk. – To jest takie klasyczne „one shot surgery”, czyli pierwsza operacja musi się udać – podkreśla.

Podczas przeprowadzonej operacji u Pacjenta CM Gamma – poszkodowanego w wypadku motocyklowym wykonano zespolenie stabilne. Ma ono za zadanie przenosić ciężar zdeformowanej kończyny i starać się stworzyć warunki do ruchu w łokciu już 3 dni po wykonanym zabiegu w Centrum Medycznym Gamma.

Atrakcyjnym technologicznym, a zarazem praktycznym rozwiązaniem wydało nam się zastosowanie u Pacjenta dystraktora – mówi dr n.med. Grzegorz Adamczyk. – Urządzenie zamocowane na kości łokciowej oraz ramiennej pozwala na ruszanie łokciem w pełnym zakresie, również z ruchami nawracania i odwracania przedramienia, ale także jednocześnie rozciąga chore powierzchnie, tak aby chrząstka mogła się goić – dodaje.

Do tej pory urządzenie w postaci dystraktora było stosowane z powodzeniem w leczeniu innych stawów np. w stawie kolanowym. – Ta prosta technologia z zastosowaniem dystraktora jest używana w medycynie od wielu lat w leczeniu innych stawów – mowi dr n.med. Grzegorz Adamczyk. – Natomiast wydaję się, że to było pierwsze w Polsce zastosowanie tej technologii na staw łokciowy – dodaje.