Chirurgia Ortognatyczna – operacyjne leczenie wad zgryzu

Strona w budowie

 

Operacja ortognatyczna to chirurgia korekcyjna wady zgryzu wynikającej z dysproporcji kości szczęki i/lub żuchwy.  Taka operacja jest poprzedzona leczeniem ortodontycznym. W zależności od nasilenia przerostu lub niedorozwoju oraz nieprawidłowej przestrzennej pozycji szczęki i żuchwy, przeprowadza się osteotomię jedno- lub dwuszczękową.

Celem leczenia ortognatycznego jest:

-optymalne ustawienie zębów – poprawa funkcji żucia oraz wygląd “ładnych zębów”

-uzyskanie harmonijnych rysów twarzy poprzez przywrócenie odpowiednich proporcji w relacji kości szczęki i żuchwy

-utrzymanie optymalnej drożności górnych dróg oddechowych.

 

Więcej informacji o Chirurgii Ortognatycznej mogą Państwo uzyskać na stronie progenia.pl

 

Kontakt: W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt pod numerem +48 (22) 273 90 00 lub drogą elektroniczna na  kontakt@cmgamma.pl

Przykłady i techniki operacji:

operacja korekcji tyłożuchwia (Retrogenia)

operacja korekcji progenii i zgryzu otwartego

operacja dwuszczękowa